Sensus Navigation

Sensus Navigation
Najít prodejce

Mimo čistě elektrických

Č. op.: 39704

„Sensus Navigation“ je navigační systém zcela integrovaný do vozu. Po připojení k internetu pomocí samostatné SIM karty prostřednictvím systému Volvo On Call nebo přes rozhraní Bluetooth či Wi-Fi a mobilní telefon lze pomocí internetového připojení obohatit navigační prostředí.

Cíl jízdy můžete vybrat pomocí rychlého a snadno použitelného hlasového ovládání, funkce „one shot destination“, dotykové obrazovky nebo tlačítek na volantu. Internetové připojení umožňuje také vyhledávat cíle v mobilním telefonu nebo počítači odesílat je do systému vozu. Cíl lze nastavit rovněž na základě dat adresy nalezených v telefonním seznamu mobilního telefonu. Na každou odbočku vás v dostatečném předstihu upozorní hlasová výzva a současně se na obrazovkách objevují doplňující informace, takže máte k dispozici podrobnou průběžnou navigaci. Navigační pokyny se zobrazují také na přístrojové desce a na displeji HUD, je-li k dispozici. Systém je rovněž vybaven zkratkami nabídky na displeji pro nejčastěji používané funkce. Vaše domovská adresa je uložena zvlášť a máte ji vždy po ruce.

V navigaci lze zobrazit různé kategorie bodů zájmu (POI). Může se jednat o libovolná místa od nákupních center po kempy a hotely. Systém zobrazuje nejbližší odbočky a kategorie bodů zájmu, které se nacházejí v jejich okolí. Díky internetovému připojení můžete využívat také informace z internetu a ukládat do navigačního systému nové body zájmu. Tyto akce lze provádět ze smartphonu, z počítače nebo přímo ve voze.

Z internetu se průběžně stahují dopravní informace. Navigace vám může nabízet alternativní trasy, po kterých objedete místa stavebních prací, nehody a jiné dopravní komplikace.

Se „Sensus Navigation“ vidíte na mapě vybrané obrázky budov a orientační body ve 3D, abyste je mohli ve skutečnosti lépe poznat.

„EcoRoute“ je „zelená“ funkce, která vám pomůže zvolit úspornou trasu v kombinaci s dobrým stylem jízdy pro snížení spotřeby paliva. Vyberete-li „EcoRoute“, vypočítá se cesta s úsporou paliva na základě omezení rychlosti a dat zrychlení pro danou trasu.

„Doživotní“ aktualizace map nabízí bezplatné stahování aktualizovaných map. 1 Informace o tom, jak často probíhá aktualizace map na vašem trhu, najdete v rámečku s poznámkou. Aktualizované mapy se stahují z adresy http://support.volvocars.com. Z těchto webových stránek lze stahovat celé regiony nebo jejich části. Menší aktualizace již stažených regionů se do vozu stahují bezdrátově.

Aplikace2

Č. dílu
31664121

Fakta a výhody

  • Možnost připojení k Internetu pro bohatší využití navigačního prostředí.

  • Příjem dopravních informací z Internetu a sítě TMC (Traffic Message Channel).

  • Body zájmu (POI).

  • Trojrozměrné obrázky.

  • Menší počet kroků při nastavování cíle pomocí hlasového ovládání, dotykového displeje a tlačítek.

  • Propojení mezi aplikacemi ve voze a navigačním systémem, umožňující využívat jak informace z internetu, tak například z parkovacích aplikací v informačním a zábavním systému.

Technické údaje

Fotografie:

VCC11810

Poznámka!

Není vhodné pro vozidla vybavená službami Google.

Poznámka!

Mapy se instalují stažením na USB flash paměť, která se pak připojí k USB portu vozu. Pro Evropu a Ameriku je nezbytná USB flash paměť o velikosti nejméně 64 GB. Použitý systém souborů je FAT32.

Poznámka!

Aktualizace map se provádí v pravidelných intervalech.

  1. V budoucnosti může dojít ke změně.
  2. Objednává se speciálními postupy a stahuje se pomocí systému VIDA.
Poslední aktualizace: 9/9/2020