Předběžná klimatizace

Předběžná klimatizace

Plug-in Hybrid/Twin Engine

Předběžná klimatizace vozu Plug-in Hybrid / Twin Engine před odjezdem vám zpříjemní cestu od samého začátku.

Díky předběžné klimatizaci vozu Plug-in Hybrid / Twin Engine se snižuje množství energie, kterou vůz cestou spotřebuje, a prodlužuje se tak dojezd v elektrickém režimu. Předběžnou klimatizaci tedy použijte tehdy, chcete-li využít co nejvíce energie baterie pro provoz1.

V chladném podnebí nezávislé palivové topení ohřívá motor a prostor pro cestující. Elektrické topení vytápí před cestou jen prostor pro cestující. V horkém podnebí klimatizace ochlazuje prostor pro cestující. Ve fázi předběžné klimatizace prostoru pro cestující se vůz snaží dosáhnout komfortní teplotní zóny a neřídí se teplotou nastavenou v klimatizačním systému.

Předběžnou klimatizaci lze aktivovat několika způsoby: přímo na informačním displeji, z mobilního telefonu, pomocí hodin vozu nebo prostřednictvím funkce Startování na dálku, předběžná klimatizace, klíček od vozu

Předběžnou klimatizaci vozu lze využívat při parkování v budovách i venku. Pokud je vybrána volba „Indoor parking“ (parkování v budově), aktivuje se jen elektrické topení. Pokud je vybrána volba „Outdoor parking“ (parkování venku), ve fázi předběžné klimatizace je povoleno také použití nezávislého palivového topení.

Předběžná klimatizace při připojení vozu k síťovému napájení. Vyhřívání či chlazení může být v provozu nejvýše 50 minut. Pro maximální pohodlí lze ve fázi předběžné klimatizace aktivovat také vyhřívání obou předních sedadel.

Předběžná klimatizace s vozem nepřipojeným k elektrické síti. Pokud je v nabídce vybrána volba „Outdoor parking“, může být topení v provozu až 50 minut. Chlazení prostoru pro cestující běží po dobu 2–3 minut bez ohledu na nastavení volby „Outdoor parking“ nebo „Indoor parking“.

Není-li vůz připojen k napájení ze sítě, lze aktivovat jen jeden chladicí cyklus. Před dalším chladicím cyklem proto musí proběhnout normální nastartování motoru.

+ Aplikace2
Č. díluPopis
31414363Plug-in Hybrid/Twin Engine

Poznámka!

Pouze pro model V60 Plug-in Hybrid/Twin Engine.

Poznámka!

V případě omezené doby nabíjení lze výběr předběžné klimatizace zrušit.

Poznámka!

Nezávislé palivové topení vypouští výfukové plyny – nepoužívejte je v nevětraných vnitřních prostorách.

  1. Při chlazení vozu bez připojení k síťovému napájení je energie pro předběžnou klimatizaci odebírána z hybridní baterie
  2. Objednává se speciálními postupy a stahuje se pomocí systému VIDA.
Poslední aktualizace: 4/24/2019