Alkohol tester Alcoguard

Alkohol tester Alcoguard

Doporučuje se instalace v dílně

Kromě AT, AU, CN, RU

Č. op.: 33442

Alkohol tester Alcoguard je integrovaný, snadno ovladatelný a spolehlivý zámek s alkotesterem založeným na pokročilé technologii palivových článků.

Jedinečný tester Alcoguard je integrován do elektroniky vozu. Měřič alkoholu je k vozu připojen kabelem a před použitím se 10 sekund zahřívá1. Pro maximální zkrácení čekací doby se ohřev spouští ihned po aktivaci centrálního zámku. Když řidič dýchne do měřiče alkoholu, zobrazí se výsledek na monitoru řidiče ve voze.

Poté, co řidič vydechne, zámek Alcoguard rozsvítí zelenou, pokud naměří hodnotu nižší než 0,1 promile. Je-li naměřená hodnota vyšší než 0,1 promile, ale nižší než nastavený limit (naprogramovaný při instalaci podle požadavků příslušného trhu), zámek Alcoguard rozsvítí žlutou. S vozem lze jet, ale řidiči je doporučeno počkat na zelenou. Překročí-li zjištěná hodnota naprogramovaný limit, zámek Alcoguard rozsvítí červenou a vůz nenastartuje.

Po vypnutí lze motor do 30 minut nastartovat znovu bez další dechové zkoušky.

Funkci měřiče alkoholu lze potlačit, aby bylo možné vozidlo použít v nouzi nebo v případě, že chybí bezdrátový měřič. Při instalaci lze určit, zda má být potlačení funkce zámku umožněno jednou („single bypass“) nebo bez omezení („multiple bypass“).

Kolébka pro měřicí modul zámku s alkotesterem je nainstalována v tunelové konzole vozu nebo alternativně v úložné přihrádce za středovou konzolou.

Měřicí modul testeru Alcoguard

Č. dílu
31408818Instalační pokyny
+ Instalační sada
Č. dílu
31408822
+ Souprava svazku kabelů
Č. dílu
31664090
+ Butylová páska
Č. dílu
1161783
+ Aplikace2
Č. díluPopis
31359701Nouzová funkce, jednorázové potlačení
31359700Opakované potlačení

Nástavec

Č. díluPopis
31254752Sada 10 nástavců
31316175Sada 250 nástavců

Fakta a výhody

  • Použití měřicího modulu je velmi snadné.

  • Pokud analýza dechu zjistí hladinu alkoholu překračující naprogramovaný limit, vůz nelze nastartovat.

  • Ve voze existuje funkce bypass, tzn. systém umožňuje v nouzi funkci zámku potlačit a nastartovat.

  • S měřičem se dodává sada 10 nástavců.

  • Data protokolu lze načíst pomocí zakoupeného softwaru pro PC.

Technické údaje

Fotografie:

VCC_19099

Poznámka!

Při instalaci systém vyžaduje kalibraci. Informace o kalibraci a aktivaci lze získat v technických žurnálech.

Poznámka!

Pro nové trhy platí nové limity alkoholu – mezní hodnoty zámku s alkotesterem se nastavují při první kalibraci, kdy je zámek zároveň aktivován.

Poznámka!

Nelze kombinovat s bezklíčkovými vozy.

  1. Při nízkých teplotách se tato doba může o něco prodloužit.
  2. Objednává se speciálními postupy a stahuje se pomocí systému VIDA.
Poslední aktualizace: 4/24/2019