2021 L.H.D

Nabíjecí kabel

Najít prodejce

Plug-in Hybrid, BR, EUR, NOR

S extra nabíjecím kabelem bude váš každodenní život flexibilnější. Kabel je dodáván s různými konektory, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.

Dobíjení vozidla je sledováno prostřednictvím obousměrné komunikace mezi vozidlem a řídicí jednotkou. Jakmile připojíte kabel ke zdroji napájení, provedou se autodiagnostické testy, které zajistí, že je kabel náležitě připojen a vůz je připraven k napájení. Dobíjení se provádí buď pomocí dobíjecího kabelu typu Mode 2 nebo Mode 3. . Řídicí a bezpečnostní funkce jsou u obou stejné, avšak umístění řídicí jednotky a konstrukce kabelu jsou odlišné.

Nabíjecí kabel o délce 7 metrů je užitečný v situacích, kdy nemůžete zaparkovat vozidlo v blízkosti místa nabíjení.

Nabíjení kabelem typu Mode 2: Řídicí jednotka je součástí nabíjecího kabelu a zapojuje se do běžné elektrické zásuvky.

Nabíjení kabelem typu Mode 3: Řídicí jednotka je zabudována do nabíjecí stanice připojené k přívodu síťového napájení. Nabíjecí kabel nemusí obsahovat žádné logické obvody pro řízení nabíjení, je však opatřen speciálním konektorem (typu 2) pro připojení k řídicí jednotce.

Konektor Schuko (Mode 2), obr. 2

Č. díluPopis
322577997 metrů, max. 10 A, mimo BR, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO

Modrý konektor IEC 60309 1P-16A (Mode 2), obr. 3

Č. díluPopis
322578007 metrů, max. 16 A, 1 fáze, mimo NO

Konektor typu 2 (Mode 3), obr. 4

Č. díluPopis
322577777 metrů, max. 16 A, 1 fáze, mimo BR

Fakta a výhody

  • Tento kabel je zakázáno opravovat a nastavovat – takové zásahy by mohly ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

  • Ochrana IP6K7.

  • Kabel při přejetí vydrží zatížení 500 kg.

  • Řídicí jednotka nepřivede do kabelu napájení, dokud není správně připojen a dokud není vůz připraven na dodávku proudu.

  • V řídicí jednotce kabelu je integrován chránič s ochranou proti zemnímu svodovému proudu. Vznikne-li při nabíjení zemní spojení, obvod se vypne.

Technické údaje

Fotografie:

VCC14178

(Na obrázku není přesná reprodukce pro všechny trhy.)

Poznámka!

Quick Guide k nabíjecímu kabelu Mode 2 MODE 2 Quick Guide

Quick Guide k nabíjecímu kabelu Mode 3 Mode 3 Quick Guide

Poslední aktualizace: 1/21/2022