Nabíjecí kabel

Najít prodejce

Twin Engine, mimo AU, CN

S nabíjecím kabelem se pružně přizpůsobíte všem každodenním situacím. Dodává se ve dvou délkách s různými koncovkami podle vašich potřeb.

Dobíjení vozidla je sledováno prostřednictvím obousměrné komunikace mezi vozidlem a řídicí jednotkou. Jakmile připojíte kabel ke zdroji napájení, provedou se autodiagnostické testy, které zajistí, že je kabel náležitě připojen a vůz je připraven k napájení. Dobíjení se provádí buď s kabelem typu Mode 2 nebo Mode 3. Řídicí a bezpečnostní funkce jsou u obou stejné, avšak umístění řídicí jednotky a konstrukce kabelu jsou odlišné.

Nabíjení kabelem typu Mode 2: Řídicí jednotka je součástí nabíjecího kabelu a zapojuje se do běžné elektrické zásuvky.

Nabíjení kabelem typu Mode 3: Řídicí jednotka je zabudována do nabíjecí stanice připojené k přívodu síťového napájení. Nabíjecí kabel nemusí obsahovat žádné logické obvody pro řízení nabíjení, je však opatřen speciálním konektorem (typu 2) pro připojení k řídicí jednotce.

Konektor CEE (Mode 2), obr. 3

Č. díluPopis
322085948 metrů, max. 16 A
322085934,5 metru, max. 16 A

Konektor typu 2 (Mode 3), obr. 4

Č. díluPopis
314071208 metrů, max. 16 A, 1 fáze
306448604,5 metru, max. 16 A, 1 fáze

Doporučené příslušenství:

Držák na šňůru

Fakta a výhody

  • Tento kabel je zakázáno opravovat a nastavovat – takové zásahy by mohly ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

  • Kategorie ochrany IP 67

  • Kabel při přejetí vydrží zatížení 500 kg.

  • Řídicí jednotka nepřivede do kabelu napájení, dokud není správně připojen a dokud není vůz připraven na dodávku proudu.

  • V řídicí jednotce kabelu je integrován chránič s ochranou proti zemnímu svodovému proudu. Vznikne-li při nabíjení zemní spojení, obvod se vypne.

Technické údaje

Fotografie:

VCC08501

Poslední aktualizace: 1/19/2021