Systém monitorování tlaku v pneumatikách, dTPMS

Systém monitorování tlaku v pneumatikách, dTPMS

S80, do Ch 188516, mimo HK, JP, KR

Č. op.: 77610

dTPMS (Tyre Pressure Monitoring System)1 je systém monitorování tlaku v pneumatikách. Správný tlak v pneumatikách znamená jejich menší opotřebení, nižší spotřebu paliva a bezpečnější jízdu.

Systém TPMS využívá k monitorování úrovní tlaku v pneumatikách snímače umístěné ve vzduchových ventilcích. Pokud snímače zjistí nesprávný tlak v některé pneumatice, řidič tuto informaci obdrží prostřednictvím kontrolky, která se rozsvítí na přístrojové desce. Na monitoru řidiče se rovněž objeví zpráva. Rozsvítí-li se kontrolka tlaku v pneumatikách, znamená to, že tlak v jedné či více pneumatikách je nesprávný.

(sada čtyř snímačů)

Č. dílu
31414189Instalační pokyny
+ Aplikace2
Č. dílu
30748816

Fakta a výhody

  • Společnost Volvo doporučuje instalaci snímačů TPMS na všechna kola vozu.

  • Systém TPMS signalizuje nesprávný tlak v pneumatikách, avšak nenahrazuje jejich pravidelnou údržbu.

  • Snímače předávají data do přijímače ve voze, pohybuje-li se vůz rychlostí nejméně 30 km/h.

Technické údaje

Fotografie:

VCC07066

Poznámka!

Tato stránka se netýká modelu S80L.

Poznámka!

Systém TPMS pracuje na rádiové frekvenci 434 MHz. Elektrická zařízení využívající stejnou frekvenci mohou způsobovat rušení systému a do vozu je proto není dovoleno instalovat. Další informace vám poskytne autorizovaný prodejce vozů Volvo.

Poznámka!

Systém TPMS lze nainstalovat také na ocelové disky osazované ve výrobě od Ch 166874 včetně.

  1. Přímý systém TPMS (dTPMS) využívá kombinaci snímačů s aplikací. Nepřímý systém TPMS (iTPMS) je tvořen pouze aplikací a používá se ve vozech od Ch 188517.
  2. Objednává se speciálními postupy a stahuje se pomocí systému VIDA.
Poslední aktualizace: 4/24/2019