Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2006
V70 (00-08) 2006

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307720461.130745701
Extraljus, Monteringssats, S60/V70
 
Utrustning
A0000162
A0000163
A0000236

IMG-214022

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Extraljusen Alpha 175 (art.nr. 9166090) rekommenderas till denna monteringssats.


 

Förberedelser, front

1
IMG-214981
 

Förberedelser, front

  Gäller bilar med manuell växellåda:

 • Vrid tändningsnyckeln till läge “0”, och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Gäller bilar med automatisk växellåda:

 • Vrid tändningsnyckeln till läge “I”.

  Gäller alla bilar:

 • Lossa batteriets minusledning.


  Obs!

  Vänta minst fem minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


2A
M8600655
2B
M8600653
 

Bild A gäller V70

Bild B gäller S60 och XC70

 • Tryck in centrum på de sex clipsen tills ett klick hörs, och ta bort dem.

 • Dra frontens ovankant framåt.

 • För in handen på insidan och tryck de fyra låshakarna, som sitter jämnt fördelade i ovankanten, antingen uppåt (gäller V70, bild A) eller nedåt (gäller S60 och XC70, bild B). Använd ev. ett falsben.

 • Dra ut frontgallret i ovankant tills låshakarna släpper.

3A
M8600597
3B
M8600657
 

Bild A gäller V70

 • Lossa frontgallret i nederkanten genom att föra in en liten skruvmejsel mellan springorna och trycka ner de tre låshakarna.

 • Ta bort frontgallret och lägg det åt sidan.

Bild B gäller S60 och XC70

 • Ta ett falsben av plast och för in det mellan frontgaller och stötfångarbeklädnad, och bänd försiktigt loss frontgallret längs hela nederkanten. Det sitter fast med tre låshakar.

 • Ta bort frontgallret och lägg det åt sidan.

4
M2501081
 

 • Ta bort insugningsröret (1).

5
M2000292
 

 • Lyft upp luftfiltermodulen genom att lossa det från sina tre fästen: ett i bakkant, ett i framkant och ett vid vänster gavel. Använd en liten hylsa med förlängare för att trycka ihop de fyra låshakarna, och lossa luftfiltermodulen.

6
M2501083
 

 • Vik undan luftfiltermodulen och fixera den med hjälp av t.ex. ett snöre, som bilden visar.

7
M3501100
 

 • För undan gummitätningen (1) på vänster sida innanför frontgallret. Ta ledningsmattan (2) ur satsen och placera den i motorrummet. Dra sedan ledningsmattan vid vänster strålkastare i ovankant och genom uttaget i karossen vid gummitätningen.

 • För tillbaka gummitätningen, och se till att den sluter tätt.

8A
M8200157
8B
M8600598
 

Bild A gäller V70

 • Ta frontgallret (1) och för ledningsmattan (2) igenom det sjätte hålet (3), räknat från vänster strålkastare.

Bild B gäller S60 och XC70

 • Ta kylargallret (1) och för ledningsmattan (2) igenom det andra hålet nederst, räknat från vänster strålkastare.

  Gäller alla:

 • Sätt tillbaka frontgallret och clipsen som håller fronten i ovankant.

9
M8600599
 

  Ta bort:

 • nummerskylten

 • skruvarna (1) till nummerskylthållaren, och ta bort den.

 

Ditsättning, extraljus

10
M8600600
 

Ditsättning, extraljus

 • Ta extraljuskonsolen (1) ur satsen och sätt fast den i hålen (2) för nummerskylthållaren.

  S60 och V70: Använd de nedre hålen i konsolen.

  XC70: Använd de övre hålen i konsolen.

 • Borra med en Ø7mm (9/32") borr mitt i hålen (3) genom stötfångarhöljet och stötfångarbalken (som ligger olika långt in beroende på modell):

 • Gäller bilar till och med årsmodell -2004

  S60: ca 37 mm (1.46”) innanför höljet

  V70: ca 52 mm (2.05") innanför höljet

  XC70: ca 51 mm (2.01") innanför höljet


  Obs!

  Håll borren horisontellt.


  Gäller bilar från årsmodell 2005-

  S60: ca 58 mm (2.28”) innanför höljet

  V70: ca 61 mm (2.40") innanför höljet

  XC70: ca 73 mm (2.87") innanför höljet


  Obs!

  Håll borren horisontellt.


 • Ta bort skruvarna och extraljuskonsolen.

11
D3500968
 

 • Borra hålen (1) med en borr (art.nr. 8633152), genom plasten med den grövre delen av borren, och genom stötfångarbalken (2) med den klenare delen av borren, som har dimensionen Ø7.3 mm (19/64").


  Obs!

  Det är viktigt att spetsen träffar det tidigare borrade hålet i stötfångarbalken.


 • Den plana ytan på borren skall borra ur all plast fram till stötfångarbalken.


  Obs!

  Håll borren horisontellt. Kontrollera att borrhålen är fria från plastrester genom att lysa i hålen med en ficklampa.


12A
M8600658
12B
IMG-214040
 

Bild A

  Gäller bilar till och med årsmodell -2004

 • Kontrollera att ytan (1), som hylsan skall stödja emot, är fri från plast.

 • Sätt dit de två distanshylsorna i hålen;

 • S60: Längd ca 40 mm (1.57”)

  V70: Längd ca 53.5 mm (2.11")

  XC70: Längd ca 60 mm (2.36")


 • Obs!

  Distanshylsorna skall sticka ut olika långt ur stötfångarhöljet, beroende på bilmodell:

  S60: ca 3 mm (0.12”) ur stötfångarhöljet

  V70: ca 1 mm (0.04") ur stötfångarhöljet

  XC70: ca 9 mm (0.35") ur stötfångarhöljet


Bild B

  Gäller bilar från årsmodell 2005-

 • Kontrollera att ytan (1), som hylsan skall stödja emot, är fri från plast.

 • Sätt dit de två distanshylsorna i hålen;

 • S60: Längd ca 60 mm (2.36”)

  V70: Längd ca 63.5 mm (2.5")

  XC70: Längd ca 75 mm (2.36")


 • Obs!

  Distanshylsorna skall sticka ut ca 2 mm (0.08”) ur stötfångarhöljet på samtliga bilmodeller.


13
M8600659
 

  Gäller endast S60 och V70

 • Borra två nya hål i nummerskylthållaren, enligt bild.

14
M3501038
 

 • Sätt fast bandklammorna (1) i hålen i extraljuskonsolen, men dra inte åt.

 • Sätt dit extraljuskonsolen på stötfångaren med skruvarna (2) ur satsen. Dra åt löst. Skruvarna skapar egna gängor i de borrade hålen, vilket medför att det kan gå lite trögt att skruva i dem.

15
M3501039
 

 • För in de två ledningsändarna (1) i de tre bandklammorna (2). Dra ledningarna enligt bilden.

 • Anpassa ledningslängden till lamporna. Eventuellt längdöverskott av ledningen utanför frontgallret trycks tillbaka in genom frontgallret.

 • Dra åt bandklammorna.


  Obs!

  Dra fast de två skruvarna till extraljuskonsolen.


 • Sätt dit en distansbricka (3) mellan extraljuskonsolen (4) och expandermuttern (5) på båda sidorna

 • Sätt dit nummerskylten och dra fast den med de två skruvarna.

16
A3500379
 

Använd extraljus som är rekommenderade av Volvohandlare.

 • Ta bort skruven (1) och täckkåpan.

 • Tryck lätt på glaset (2).

 • Placera en skruvmejsel (3) mellan insats och lamphus, och bänd försiktigt.

17
M3501040
 

 • Sätt lamphuset på extraljusfästet med skruv och mutter. Dra åt med fingerkraft.

18
M3501041
 

 • Dra in ledningsmattan (1) med gummigenomföringen (1) i hålen i lamphuset.

 • Tryck fast gummigenomföringen i hålet.

19
D3500974
 

 • Anslut blå (BL) ledning till lampans ledning, med en hylsisolator emellan.

 • Anslut svart (SB) ledning till jord på ljusinsatsen.

20
A3500386
 

 • Sätt ihop extraljuset, enligt bild.

21
M3501101
 

 • Ta den tidigare dragna ledningsmattan (1) och dra den som bilden visar.

 • Anslut kontaktstycket (2) till det fördragna kontaktstycket.

 • Tryck fast reläet (3) vid plåtkanten.

 • Lossa befintlig skruv (4) i konsolen för luftfiltermodulen och anslut jordledningen. Eventuellt längdöverskott av ledningen dras genom frontgallret och klammas upp vid befintliga ledningar bakom strålkastare med bandklammor ur satsen.

 • Sätt tillbaka luftfiltermodulen och insugningsröret.


  Obs!

  Kontrollera att ledningarna inte ligger hårt emot vassa kanter. Om så skulle vara fallet, åtgärda detta genom att fästa upp dessa bättre.


22A
M3702189
22B
M3703369
 

Bild A

  Gäller bilar till årsmodell -2005

 • Öppna locket på säkringshållaren i motorrummet och sätt dit en 20A-säkring i position 2 (1).

 • Sätt tillbaka locket.

Bild B

Gäller bilar från årsmodell 2006-

 • Öppna locket på säkringshållaren i motorrummet och sätt dit en 20A-säkring i position 5.

 • Sätt tillbaka locket.

 •  

  Ditsättning av strömställare, gäller bilar till och med årsmodell -2004

  23
  M8502988
   

  Ditsättning av strömställare, gäller bilar till och med årsmodell -2004

  • Ta bort täckpanelen framför växelspaken genom att bända loss den med ett falsben av plast.

  • Dra åt handbromsen, och för växelspaken så långt bak som möjligt.

  24
  M8503027
   

  • Ta bort de två skruvarna i klimatpanelen.

  25
  M8503045
   

  • Vinkla försiktigt ut klimatpanelen med hjälp av ett falsben av plast, så att ett par fingrar får tag om klimatpanelens kortsida.

  • Ta bort klimatpanelen genom att dra den rakt nedåt med bibehållen vinkel. Panelen sitter hårt fast, så det behövs kraft för att få loss den.

  • Lossa kontaktstyckena på baksidan och lägg klimatpanelen åt sidan.


   Obs!

   Om någon av de yttre krokarna går av måste detta åtgärdas. Se avsnittet om instrumentbrädan i verkstadshandboken i VIDA.


  26
  M8503159
   

  • Ta bort cigarettändaren.

  • Placera klimatpanelen som bilden visar.

  • Lossa sargen (1) genom att med en liten skruvmejsel försiktigt trycka ner de tre låshakarna (2) i hålen (3), och samtidigt bända ut sargen med ett tunt falsben av plast. Börja vid 12V-uttaget (4) och bänd upp ett hörn. Sargen sitter ordentligt fast, så var rädd om detaljerna.


   Obs!

   Sarg med tre knapp-platser kan vid behov bytas till en sarg med sju knapp-platser. Denna finns att köpa separat.


   

  Ditsättning av strömställare, gäller bilar från årsmodell 2005-

  27
  M3904985
   

  Ditsättning av strömställare, gäller bilar från årsmodell 2005-

  • Ta bort täckpluggen till 12V-uttaget.

  28
  M3904986
   

  • Ta försiktigt bort panelen till knappsatsen med hjälp av en ritsnål med vinklad spets. Dra ut ena hörnet på panelen med hjälp av ritsnålen tills fästhakarna släpper. Den sitter med tre fästhakar på vardera långsidan. Fortsätt dra längs med panelen tills alla fästhakar har släppt.

  29
  D8502226
   

  • Ta bort blindknappen och sätt dit den nya strömställaren (1) i valfri position.

  • Sätt tillbaka sargen och täckpluggen.

   

  Avslutande arbeten, inställning och justering

  30
   

  Avslutande arbeten, inställning och justering

  • Ställ in extraljus-strålkastarna för optimal ljusbild.

  • Dra åt de två skruvarna, se punkt 17.

  • Sätt dit skyddshattar på skruvskallarna.

  31
  M3000486
   

  • Om extraljusen vibrerar och detta upplevs som störande kan ett toppstag monteras. Staget skall fästas i signalhornens infästningspunkt (1).

  32
   

  • Vrid tändningsnyckeln till läge “II”.

  • Sätt tillbaka batteriets minusledning.

  • Sätt tillbaka golvluckan i bagageutrymmet.